Wil je de ROI ergens van berekenen? Gebruik onderstaande gratis online tool om je ROI te berekenen! Wil je meer informatie over het berekenen van de “Return on Investment”? Lees van verder op deze pagina!

 

Hogere ROI behalen?

Bekijk ons portfolio!

ROI berekenen (formule)

De formule om zelf de ROI te berekenen is zeer eenvoudig (toch maken mensen het liefst gebruik van bovenstaande calculator). Om ROI zelf te berekenen kun je de volgende formule hanteren:

roi berekenen formule
Formule om de ROI te zelf te berekenen.

ROI berekenen (voorbeeld)

Een webshop eigenaar van printers heeft in de afgelopen 6 maanden een AdWords campagne laten draaien die iedere maand € 500 aan kosten (click-budget, CPC) met zich mee bracht. Totale kosten hiervan waren dus 6 x €500 = €3.000. Daar tegenover stonden echter ook opbrengsten: € 11.850 (omzet die direct kan worden toegekend aan de AdWords campagne middels het “last-click” principe). Wat was de ROI van deze webshop eigenaar?

Om de ROI te berekenen dienen we bovenstaande formule te gebruiken. Stapsgewijs ziet dat er als volgt uit:

  1. € 11.850 – € 3.000 = € 8.850
  2. € 8.850 / € 3.000 = 2,95
  3. 2,95 * 100% = 295%

Uitkomst: ROI = 295%

ROI berekenen in Excel (template)

Als je gebruikt maakt van Excel en je wilt via een Excel-formule de ROI berekenen, kun je via deze link onze ROI Excel Template downloaden.

Veelgestelde vragen over ROI

ROI staat voor Return On Investment en is dus een Engelse term dat veel wordt gebruikt binnen marketing. Het betekent letterlijk “rendement op investering”, hetgeen in gewoon Nederlands betekent: wat is de verhouding tussen wat ik er in stop wat ik er uit krijg? Je zou het ook een kosten/baten analyse kunnen noemen.

ROI is belangrijk om het laat zien wat het rendement is geweest. Op basis hiervan kun je beslissingen nemen over bijvoorbeeld marketing campagnes: wegen de baten (opbrengsten) wel op tegen de kosten? Als het blijkt dat de ROI structureel negatief is, is het mogelijk wijs om te stoppen met deze marketing activiteiten (ook al is het niet altijd even zwart-wit). Het is ook mogelijk om via de ROI formule het rendement te voorspellen: daarvoor zijn aannamen nodig (voorcalculaties van kosten en opbrengsten in dit geval).

Door de ROI van te voren te berekenen (o.b.v aannamen) kun je in één oogopslag zien of een bepaalde investering de moeite waard is (m.a.w.: of een investering rendeert of niet). Het is ook mogelijk om de ROI achteraf te berekenen. Deze data is meer betrouwbaar omdat de input (opbrengsten en kosten van de investering(en) zijn dan gebaseerd op feiten en niet op schattingen/aannamen)

Deze formule is relatief simpel en houdt om deze reden dan ook met weinig aspecten rekening. Twee belangrijke aspecten kunnen zijn: marge en lange termijn visie. Je kunt via deze formule uitkomen op een positieve ROI, ondanks dat je geld verliest. Dit komt omdat de opbrengsten (=omzet) van de investering niets zeggen over de winstmarge ervan. Stel dat je €1.000 hebt geïnvesteerd in Google AdWords waar €2.000 aan opbrengsten tegenover staan. Klinkt interessant toch? Een positief rendement? Niet helemaal waar. Stel dat je per product slechts 10% winst maakt, dan heb je aan die €1.000 AdWords kosten slechts €200 verdient (ondanks dat je meer hebt ontvangen (omzet)). Is je rendement nu nog steeds interessant? Waarschijnlijk niet, maar misschien ook wel. Heb je op korte termijn meer liquide middelen nodig? Dan kan dit verstandig zijn. Of moet je van je voorraad af? Dan kan het ook verstandig zijn.